Hôm nay http://lophoconline.47daklak.com giới thiệu Bài 5 của Quản Trị Email. Nội dung bài này bao gổm: Queues, Sharing Domain, Load Balancing bằng MX, Export Account with password...
Bài này do 1 học viên thâu lại nhưng hôm đó trời mua to, bạn ấy không nghe được nên bạn ấy mởi âm thanh lớn dẫn đễn âm thanh từ loa dội vào micro khiến bản thâm âm này hơi khó nghe. Các bạn thông cảm. Cố gắng chịu khó nghe nhé.