Bài học này nằm trong chuỗi bài học chống spam. SPF là một trong những cách chống spam ở ngoài vào email server của mình và cũng là 1 cách chứng thực cho email gửi đi của mình là hợp lệ, không phải giả mạo, physing ...
Hôm nay, http://lophoconline.47daklak.com sẽ giới thiệu các bạn cách khai báo SPF cho domain của mình đồng thời bật chức năng chống spam bằng SPF trên Mdaemon.